S AQUA ADS bojujeme proti reklamnímu smogu vytvořením jeho ekologické alternativy. Stále ale děláme reklamu, byť nejméně invazivní formou. Proto chceme městu dát něco nazpět. Pravidelně vytváříme CSR – Corporate social responsibility projekty. V březnu 2016 jsme ze zcela zanedbaného a nevyužitého prostoru v Praze na Florenci, udělali největší sluneční hodiny v tomto městě.

 

 

 

Abychom projekt mohli realizovat, museli jsme zajistit povolení k aplikaci. Což byl asi největší oříšek, protože nikdo nevěděl, komu tento prostor patří.

Nastavení hodin
Vytvořit sluneční hodiny není tak jednoduché. Gnómické řešení celého projektu bylo zdlouhavé.

Vypočítat výšku předmětu, který vrhá stín. To se dá udělat jednoduše.

_ Zjistíme, na jaké rovnoběžce se hodiny nacházejí. Praha 50 ° s.š. Poté vypočítáme tangens úhlu vrženého stínu za pravého poledne. Pozor, pravé poledne není každý den ve 12:00. Nutno zjistit na daný den přesně.

Pomocí gnómických tabulek vypočítáme úhly, které svírají sečny ciferníku.

_ Zde musíme opět vycházet z přesných tabulek, brát v úvahu zeměpisnou délku, ale i úhel, kterým sluneční paprsky dopadají. Opět vyjdeme z velikosti vrženého stínu v pravé poledne. Jednotlivé úhly vypočteme a načrtneme.

S připraveným projektem na „revitalizaci“ prostoru přijdeme na město pro nájemní smlouvu.

_ Nikdo však netušil, komu tento prostor patří. Nicméně si nájemní smlouvu přesto zajistíme přes správu majetku a za podpory městské části projekt realizujeme.

Mysleli jsme i na změnu času. Nahoře je zimní, dole letní čas.

Výsledek

Nevěřili byste, jak taková drobnost, jako uklizení tohoto prostoru a vytvoření největších slunečních hodin v Praze změní kompletně naprosto zapomenutý prostor, kterým však denně prochází tisíce lidí.

Skoro každý, kdo si ciferníku všiml, si uvědomí jeho účel. Rozhlédne se, kouká po místě a chvilku přemýšlí, v nejlepším případě si sedne. A to je přesně to, o co nám šlo. 

Doba trvání

Nájemní smlouvu se skoro neznámým majitelem jsme měli na tři měsíce a opravňovala nás k aplikaci ciferníku. Hodiny ale vydržely déle a pro rok 2019 nás město požádalo o obnovu.

„tempora mutantur et, noc mutamur in illis“ – Časy se mění a my se měníme v nich

Takové projekty děláme nejraději a jsme na ně zcela sobecky pyšní.

 

Nejlepší na tom je to, že hodiny do teď zcela přesně fungují.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share