MAAME.CZ

Multi-vendor marketplace s designovým zbožím

na MAAME jsme makali spolu s Lemarket

 

 

 

MAAME byl velmi nadějný projekt z dílny Creative Dock. MAAME sdružoval lokální výrobce a služby, které na tomto multi-storu mohli své produkty prodávat. Rozhodující byl však výběr značek, který byl pod drobnohledem hned několika kurátorů.

MAAME jsme měli a budeme mít rádi.

LTV a COA. Dvě metriky, které pro nás byli nejdůležitější. Snažili jsme se držet dlouhodobou hodnotu zákazníka, pod náklady na jeho akvizici. Museli jsme si dát záležet na nastavení produktových feedu, který jsme neustále upravovali, kvůli odlišným parametrům produktů u každého prodejce. Poučením pro nás bylo, že výkonnostní marketing nemůže nikdy fungovat jako jediná forma inzerce, hlavně v oboru, kde se pracuje s malými maržemi. 

Feed pro každou příležitost

Celý Marketplace byl koncipován poměrně složitě a bylo potřeba oddělit feedy jednotlivých značek. Na tom jsme pracovali v externích editorech, které se poté pullovaly do FB katalogů po různých částech. K tomu zmíněné proměnné pro kurátory, výrobce, značky, varianty a pokročilejší trackovací UTM, to vše se muselo nastavovat přes proměnné.

Naučili jsme se na MAAME hodně.

Do reportů jsme nezohledňovali žádné bullsh*t alerty typu brand impact, nebo předpokládané konverze. Budovali jsme brand, ale hlavně kladli velký význam na výkon prodeje. Ten se nám podstatně podařilo zvýšit, přesto MAAME nyní hledá nového investora. 

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share